กฎหมายสาธารณสุข = Public health laws / บรรณาธิการ ธวัชชัย สัตยสมบูรณ์. - นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, 2542. - 457 หน้า.

9742932727


กฎหมายสาธารณสุข -- ไทย.

KPT3075 / .ก25

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544