ไพโรจน์ วายุภาพ.

คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร และศาลอื่นขัดกัน พร้อมด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วย การวินิจฉัยชี้ขาด อำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542 / ไพโรจน์ วายุภาพ. - กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2543. - ก-ค, 83 หน้า.

9744470976


เขตอำนาจศาล -- ไทย.
ศาล -- ไทย.

KPT1590 / .พ949

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544