ศักดิ์ บวร.

กาวา : สมุนไพรต้านความเครียด / ศักดิ์ บวร เรียบเรียง. - [กรุงเทพฯ] : สมิต, 2543. - 104 หน้า. - ชุดอาหารและสุขภาพ .

9747204754


กาวา.
เครื่องยาจากพืช.

QV766 / .ศ62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544