เรื่องยุ่ง-- ที่ควรรู้ / แสวง บุญเฉลิมวิภาส ... [และคนอื่นๆ]. - นนทบุรี : สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล, 2543. - 6, 167 หน้า : ภาพประกอบ.

9742933308


กฎหมายการแพทย์ -- ไทย.

KPT3098 / .ร82

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544