แนวทางการรักษาโรคโลหิตวิทยาในประเทศไทย = Evidence-based guidelines for treating hematologic diseases inThailand / บรรณาธิการ ธานินทร์ อินทรกำธรชัย. - [กรุงเทพฯ] : สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย, 2543. - 280 หน้า : ภาพประกอบ.

9743462236


โรคเลือด -- การรักษา.

WH120 / .น853

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544