อุดร วงษ์ทับทิม.

ปรีดี พนมยงค์ กับขบวนการกู้เอกราชในลาว / อุดร วงษ์ทับทิม. - [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการดำเนินงานฉลอง 100 ปี ชาตกาลนายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส, 2543. - 133, 22 หน้า : ภาพประกอบ. - หนังสือชุดครบรอบ 100 ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส .

9748269957


ปรีดี พนมยงค์, 2443-2526.


ลาว -- การเมืองและการปกครอง.
ลาว -- ประวัติศาสตร์.

JQ955 / .อ73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544