สุรัตน์ วรางค์รัตน์.

เรือนพักอาศัยชาวไทย-เวียดนาม บ้านท่าแร่ สกลนคร / สุรัตน์ วรางค์รัตน์. - [สกลนคร] : สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2542. - 110 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.


สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย -- ไทย -- สกลนคร.

NA7435.ฮ9ส1 / ส74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544