จิตติศักดิ์ นันทพานิช, 2503-

ถลกสูทพ่อมดการเงิน / ผู้เขียน จิตติศักดิ์ นันทพานิช ; บรรณาธิการ ในบุญ พรวศิน. - [กรุงเทพฯ] : บริษัท ดีไว เฮาส์ จำกัด, 2543. - 359 หน้า : ภาพประกอบ.

9748599833


สถาบันการเงิน -- ไทย.
วิกฤตการณ์ทางการเงิน -- ไทย.
การเงิน -- ไทย.


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.

HG187.ท9 / จ63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544