อากร ฮุนตระกูล / เสถียร จันทิมาธร บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : บริษัท พิฆเณศ พริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด, 2543. - 231 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)


อากร ฮุนตระกูล, 2488-2543.
ฮุนตระกูล (นาม)


นักธุรกิจ -- ไทย -- ชีวประวัติ.

CT1548.อ632 / อ62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544