จดหมายเปิดผนึกจาก...ถึง ดร. ปราโมทย์ นาครทรรพ. - ม.ป.ท., ม.ป.ป. - ไม่มีเลขหน้า.


ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 9, 2489-

DS586 / .จ3

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544