สังคมโปร่งใสไร้ทุจริต : เอกสารประกอบการสัมมนา วันที่ 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี / ร่วมจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2543. - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.


การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย -- การประชุม.
การบริหารส่วนตำบล -- ไทย -- การประชุม.
กฎหมายกับสังคม -- การประชุม.

JQ1745.ก55ฉ5 / ก643

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544