อนุช อาภาภิรม, 2483-

ฉากความรุนแรงในยุคโลกาภิวัฒน์ / อนุช อาภาภิรม. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิวิถีทรรศน์, 2543. - 20, 124 หน้า. - ชุดภูมิปัญญา ; ลำดับที่ 18 .

9742722412


ความรุนแรง.
สันติภาพ.

HM1116 / .อ37

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544