อรพินท์ สพโชคชัย.

รัฐธรรมนูญและกลไกใหม่เพื่อสังคมโปร่งใสต้านภัยทุจริต / โดย อรพินท์ สพโชคชัย, ไรรัตน์ สุวรรณรักษ์, พรรณิยา บิณษรี. - [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2543. - ix, 269 หน้า.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย.
การทุจริตทางการเมือง -- ไทย.

KPT2070 / .อ43

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544