ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ.

สถิติพื้นฐานสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ = Fundamental statistics for economist / ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ. - กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. - 398 หน้า : ภาพประกอบ. - โครงการตำรา / ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ ; ลำดับที่ 44 . - โครงการตำรา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์) ; ลำดับที่ 44. .

9743463097


สถิติ.
คณิตศาสตร์สถิติ.

HA29 / .ศ64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544