สวี, ฉง เวิน.

ลักษณะเฉพาะแห่งยุคของทฤษฎีว่าด้วยธาตุแท้แห่งสังคมนิยมของเติ้งเสี่ยวผิง / โดย สวี ฉง เวิน. - [กรุงเทพฯ] : แสงดาว, 2543. - 52 หน้า.


สังคมนิยม -- จีน.

จีนศึกษา

HX418.5 / .ส56

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544