วิทยากร เชียงกูล, 2489-

ธรรมะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนได้อย่างไร / วิทยากร เชียงกูล. - กรุงเทพฯ : บุญญปัญญา, 2543. - 60 หน้า.

9743300619


เศรษฐศาสตร์ -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา.

BQ4570.ศ7 / ว58

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544