อรดี สหวัชรินทร์.

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช / โดย อรดี สหวัชรินทร์. - [กรุงเทพฯ] : โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539. - 48 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

9745532452


การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช.

QK725 / .อ43

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544