รายงานวิจัยเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจโดยศึกษากรณีตัวอย่างขององค์การสารส้มและนารายณ์ภัณฑ์ / โดย ทวี ธนานันท์ ... [และคนอื่นๆ]. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2543. - 39 แผ่น : ภาพประกอบ.


องค์การสารส้ม.
บริษัทนารายณ์ภัณฑ์.


การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544