ปริญญา จิตรการนทีกิจ, 2496-

ความผิดฐานแจ้งความเท็จ เบิกความเท็จ ฟ้องเท็จ / ปริญญา จิตรการนทีกิจ. - (พิมพ์ครั้งที่ 4), แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2543. - 156 หน้า.

9747737663


การเบิกความเท็จ -- ไทย.
ความผิดฐานให้การเท็จ -- ไทย.

K5269 / .ป47 2543

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544