ชุติมา ชุณหะชา.

นำเที่ยวพระนครคีรี / ชุติมา ชุณหะชา. - กรุงเทพฯ : สีดา, 2541. - 64 หน้า : ภาพประกอบ.

9747727013


สถาปัตยกรรมสมัยโบราณ -- ไทย -- เพชรบุรี


พระนครคีรี.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544