ศักดิ์ บวร.

อิชินาเชีย / ศักดิ์ บวร เรียบเรียง. - [กรุงเทพฯ] : สมิต, 2543. - 96 หน้า. - ชุดอาหารและสุขภาพ .

9747204908


อิชินาเชีย (พืช)
เครื่องยาจากพืช.

QV766 / .ศ626

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544