ศักดิ์ บวร.

บร็อคโคลี / ศักดิ์ บวร เรียบเรียง. - [กรุงเทพฯ] : สมิต, 2543. - 96 หน้า. - ชุดอาหารและสุขภาพ .

ชื่อเรื่องที่ปกนอกและสัน : บร็อคโคลี : อาหารต้านมะเร็ง. รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 2551.

9747204894


บรอกโคลี.
เครื่องยาจากพืช.
เนื้องอก -- การรักษาด้วยการกำหนดอาหาร.

QV766 / .ศ624

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544