ศาลรัฐธรรมนูญไทย : อดีต ปัจจุบัน อนาคต / คณะผู้จัดทำ นพดล เฮงเจริญ ... [และคนอื่นๆ]. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2543. - 218 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9748780295


ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย -- ทำเนียบนาม.

KPT2620 / .ศ653

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544