วิบูลย์ พรหมเพียงชัย.

กรณีศึกษาพฤติกรรมการแข่งขันของสถานีบริการน้ำมันบนถนนเพชรเกษม ช่วงอำเภอสามพราน ถึง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม / โดย วิบูลย์ พรหมเพียงชัย. - [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542. - 63 แผ่น : ภาพประกอบ.


สถานีบริการน้ำมัน -- ไทย -- นครปฐม.
การแข่งขัน -- ไทย.

HF5439.อ7 / ว63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544