หนังสือที่ระลึกในการที่รัฐสภาได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินไปถวายพระภิกษุ ที่จำพรรษา ณ วัดเทพธิดารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร วันที่ 27ตุลาคม พ.ศ. 2543 / จัดทำโดย ฝ่ายผลิตเอกสารรัฐสภา กองการประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ; รวบรวมโดย อรทัย แสนบุตร. - กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2543. - 69 หน้า : ภาพประกอบ.


วัดเทพธิดารามวรวิหาร (กรุงเทพฯ)


พรรคการเมือง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT2488 / .ห362

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544