สุริยา บุณยศิริชัย.

เลือดกบฏ / เพลิง ภูผา เรียบเรียง. - กรุงเทพฯ : วันชนะ, [2543?] - 202 หน้า : ภาพประกอบ.

9748766829


รัฐประหาร -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2475-?

DS583 / .ส685

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544