อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์.

การศึกษาพรมแดนความรู้ทางประวัติศาสตร์ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม / อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2543?] 182 แผ่น.


ประวัติศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน -- ไทย.
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- ไทย.
สิ่งแวดล้อมศึกษา -- ไทย -- ประวัติ.
นิเวศวิทยา -- การศึกษาและการสอน -- ไทย.

DS570.99.ท9 / อ44

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544