สุพจน์ ด่านตระกูล, 2466-2552-

ปรีดีคิด ปรีดีเขียน / สุพจน์ ด่านตระกูล. - [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการดำเนินงานฉลอง 100 ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ภาคเอกชน, 2543. - 163, 22 หน้า : ภาพประกอบ.

9747833875


ปรีดี พนมยงค์, 2443-2526.


ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 7 -- สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง, 2475-2477.
ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2475-?

DS583 / .ส6815

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544