ปะลาลี สกุลโต, 2519-

การเล่นพื้นบ้านของเด็ก : กรณีศึกษา : บ้านวังปรากฏ หมู่ 2 ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ / โดย ปะลาลี สกุลโต. - [กรุงเทพฯ] : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2543] - ก-ฎ, 83 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่.


การละเล่น -- ไทย -- อุตรดิตถ์.

GV1204.725 / .ป646

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544