รวมบทความสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา / ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. - [กรุงเทพฯ] : ภาควิชา, 2543- - เล่ม : ภาพประกอบ. - กำหนดออกไม่แน่นอน - 2543-


สังคมวิทยา.
มานุษยวิทยา.

HM606 / .จ75

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544