แถมสุข นุ่มนนท์, 2478-

เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง. - กรุงเทพฯ, ดวงกมล, 2521. - 196 หน้า. ภาพประกอบ.


สงครามโลก, ค.ศ. 1939-1945 -- ไทย.


ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 8, 2477-2489.

DS584 / .ถ8

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544