รายงานการวิจัยเรื่องความรู้ความเข้าใจของประชาชนทั่วประเทศ ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย / โดย กลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร ... [และคนอื่น ๆ]. - [กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, 2542. - 153 แผ่น : ภาพประกอบ.


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2070 / .ร64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544