รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์เรื่องการวิจัยและพัฒนาน้ำมันขมิ้น ที่สกัดจากขมิ้นชันเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ = Research and development of turmeric oil isolated from curcuma longa (Fam. Zingiberaceae) to help the HIV infected patients / หัวหน้าโครงการวิจัย อัมพวัน อภิสริยะกุล ; ผู้ร่วมโครงการวิจัย ด้วง พุธศุกร์ ... [และคนอื่น ๆ]. - [กรุงเทพฯ] : สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2543. - 100 หน้า : ภาพประกอบ.

9743464875


เครื่องยาจากพืช.
ขมิ้น.

QV766 / .ร632

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544