มีชัย ฤชุพันธุ์, 2481-

ความคิดเสรีของมีชัย / โดย มีชัย ฤชุพันธุ์. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างเสริมไทย ร่วมกับ บริษัท เอ.อาร์ บิซิเนส เพรส จำกัด, 2544. - III, 258 หน้า : ภาพประกอบ. - หนังสือบริหารชุด Thailand's way .

9748253945


มีชัย ฤชุพันธุ์, 2481- --ทัศนะเกี่ยวกับการเมืองและสังคม.


กฎหมายเลือกตั้ง -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1745 / .ม62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544