นิยม รักษาขันธ์.

2488 ครูอีสานกู้ชาติ / เรียบเรียงโดย นิยม รักษาขันธ์. - [สกลนคร] : สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2543. - 182 หน้า : ภาพประกอบ.

เอกสารประกอบงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง 100 ปี ปรีดี พนมยงค์ 91 ปี เตียง ศิริขันธ์ : สืบสานอุดมการณ์ประชาธิปไตย 21-22 ธันวาคม 2543 ณ สถาบันราชภัฏสกลนคร.


จำลอง ดาวเรือง, 2453-2492.
เตียง ศิริขันธ์, 2452-2495.


เสรีไทย--เกร็ดประวัติ.

DS570.6.ต82 / น64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544