สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง : ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไข. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ, 2542. - 91 หน้า : ภาพประกอบ.


น้ำมัน -- ราคา -- ไทย.

HD9576.ท92 / ส36

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544