รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์ 2 เรื่อง / สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. - [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2543. - ก-จ, 142 หน้า : ภาพประกอบ.

ชื่อเรื่องได้จากสัน.

9743462406


กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- การรักษา.
เครื่องยาจากพืช.
สมุนไพร -- ไทย.

QV766 / .ร627

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544