หนังสือสำหรับเยาวชนชุดประเทศเพื่อนบ้านของไทย / คณะทำงาน ดอน ปรมัตถ์วินัย ... [และคนอื่นๆ] ; คณะบรรณาธิการ จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ... [และคนอื่นๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 2, (ปรับปรุง). - [กรุงเทพฯ] : กองวัฒนธรรมสัมพันธ์ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, 2544. - 149 หน้า : ภาพสีประกอบ.


เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ภูมิศาสตร์.
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ความเป็นอยู่และประเพณี.

DS521.62 / .ห36 2544

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544