อภิชัย พันธเสน.

พุทธเศรษฐศาสตร์ : วิวัฒนาการ ทฤษฎี และการประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์สาขาต่างๆ / อภิชัย พันธเสน. - [กรุงเทพฯ] : อมรินทร์, 2544. - 771 หน้า : ภาพประกอบ.

9742722781


เศรษฐศาสตร์ -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา.

BQ4570.ศ7 / อ46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544