เกริกไกร จีระแพทย์, 2486-

แกตต์และผลกระทบต่อคนไทย : บทสัมภาษณ์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ เกริกไกร จีระแพทย์. - [กรุงเทพฯ] : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2537. - 12, 17 หน้า.


ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (ค.ศ. 1994)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544