วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

วิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ / วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2544. - 153 หน้า : ภาพประกอบ.


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย -- คดี.

KPT2620.ก49 / ว64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544