ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล.

เศรษฐศาสตร์จุลภาค = Microeconomics / เรียบเรียงโดย ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล, ศิริวรรณ เสรีรัตน์, บัณฑิต ผังนิรันดร์. - [กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.], 2543. - 199 หน้า : ภาพประกอบ.

9748643689


เศรษฐศาสตร์จุลภาค.

HB180 / .ธ64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544