รชฏ เจริญฉ่ำ, 2482-

คำถาม-คำตอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : แนะวิธีตอบข้อสอบให้ได้คะแนนเต็ม ฉบับ 3 สนามสอบ / โดย รชฎ เจริญฉ่ำ. - [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, [2543?] - 102 หน้า.


วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทย -- คำถามและแบบฝึกหัด.

KPT1710 / .ร22 2543

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544