ประวัติศาสตร์ไทย : จะเรียนจะสอนกันอย่างไร / ผู้เขียน ประเสริฐ ณ นคร ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ ประเสริฐ ณ นคร, วินัย พงศ์ศรีเพียร, ประสาท สอ้านวงศ์. - [กรุงเทพฯ] : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2543. - 287 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9742688621


ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน.

DS570.99.ท9 / ป46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544