อุดร วงษ์ทับทิม.

ขุ่นลำโขง : การสำรวจแม่น้ำโขงครั้งที่ 3 : จีน เมียนมาร์ สปป.ลาว และไทย / อุดร วงษ์ทับทิม. - เชียงใหม่ : โครงการสื่อเพื่อการพัฒนา, 2544. - 147 หน้า : ภาพประกอบ.


แม่น้ำโขง -- การค้นพบและการสำรวจ.
จีน -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

จีนศึกษา

DS522.6 / .อ73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544