วรรณประภา.

คู่มือปรับปรุงตนเอง : มนุษยสัมพันธ์ในวงงาน / วรรณประภา. - นครปฐม : ไดนามิค เพรส, 2543. - 201 หน้า.

9748769577


มนุษยสัมพันธ์.

HM1106 / .ว44

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544