มเหยงค์.

366 อดีต. - กรุงเทพน, สำนักการประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด, 2518. - 445 หน้า.


ประวัติศาสตร์โลก.
ความรู้ทั่วไป.
ลำดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์.


ไทย -- ลำดับเหตุการณ์.

D24 / .ม5

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544