อดิศร ไชยคุปต์, 2504-

ดุลพินิจของพนักงานอัยการในการสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา = Prosecutorial discretion not to prosecute / อดิศร ไชยคุปต์. - [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, [2543?] - 11, 581 แผ่น.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9743115153


การฟ้องคดีอาญา -- ไทย -- การตัดสินใจ.

KPT1572 / .อ36

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544