สุลักษณ์ ศิวรักษ์, 2475-

การแสดงปาฐกถาพิเศษ "ป๋วย อึ๊งภากรณ์" ครั้งที่ 7 วันที่ 9 มีนาคม 2544 เรื่องสร้างสรรค์สันติประชาธรรมให้เป็นจริงในสังคม / โดย สุลักษณ์ ศิวลักษณ์ ; จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. - [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2544. - 74 หน้า : ภาพประกอบ.


สุลักษณ์ ศิวรักษ์, 2475-


ทุนนิยม -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา.

HB501 / .ส73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544