เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ.

Globalization 2000 / ยุค ศรีอาริยะ. - [กรุงเทพฯ] : ผู้จัดการรายวัน, [2543?] - 1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า)


การพัฒนาเศรษฐกิจ -- แง่สังคมวิทยา.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544